เครื่องชั่งรถบรรทุก 20 ตัน

ชั่งกระบะ TR-20K

TR-20K

แท่นประกอบ ชั่งรถกระบะ บรรทุกหกล้อ ชั่งอ่านน้ำหนักรถและปริ้นท์ตั๋วบัตรชั่ง

  • พิกัด 20 ตัน
  • ขนาดแท่น 3x6เมตร
  • โหลดเซลล์รถบรรทุก QS-30t 4 จุด พร้อมกล่องรวมสัญญาณ
  • ตู้ไฟเก็บสายสัญญาณ/ท่อร้อยสายไฟ
  • จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุก PM-02M แบบมีหน่วยความจำ
  • เครื่องพิมพ์ตั๋วบัตรชั่ง Epson LQ-310
  • จอแสดงผลระยะไกล ตัวเลขสูง 4 นิ้ว
  • พร้อมราวเหล็กกันตก 2 ด้าน
  • ###พื้นฐานแผ่ทางขึ้น-ลง ทำเองหรือให้ทางเราจัดทำได้

Brochure PDF (747 KB)