เครื่องชั่ง

กิโลไทย จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักรวม โดยมุ่งเน้นสินค้าที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดยคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสินค้าแต่ทุกชนิดต้องมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ