โซลูชันการชั่งรถบรรทุก

แท่นชั่งรถบรรทุกสำหรับรถบรรทุกสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งเอนกประสงค์ ชั่งคิดราคา หรือชั่งนับชิ้นงานได้ สำหรับชั่งซื้อขายทั่ง ชั่งผักผลไม้ อาหารสด...

ซอฟต์แวร์การจัดการแท่นชั่งรถบรรทุก

แท่นชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ ตาชั่งดิจิตอล พื้นที่วางชั่งกว้างสะดวกกับการชั่งของที่มีขนาดใหญ่ ชั่งของมีจำนวนมาก..

งานซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/ดัดแปลงเครื่องชั่ง

งานซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/ดัดแปลงเครื่องชั่ง

งานสอบเทียบและตรวจรับรองฯ

งานสอบเทียบและตรวจรับรองฯ

จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุกและชุดอุปกรณ์

จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุกและชุดอุปกรณ์

อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนัก

อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนัก

Our Customers

องค์กรทั้งใหญ่และเล็กหลากหลายธุรกิจ เชื่อมต่อทีมต่างๆ เชื่อมั่นเครื่องชั่งน้ำหนักกิโลไทย ถึงตาคุณแล้ว!