จอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่ง

หัวอ่านแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และสามารถตอบสนองทุกการใช้งาน… ซึ่งคุณสมบัติของหัวอ่านน้ำหนักที่น่าสนใจ

  • สามารถเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ภายนอก อย่างคอมพิวเตอร์หรือจอรีโมทระยะไกล โปรแกรมเครื่องชั่ง
  • สามารถที่จะเลือกใช้พลังงานจากแหล่งไฟฟ้าสำรอง อย่างแบตเตอรี่ได้
  • สามารถที่จะเลือกใช้งานฟังก์ชั่นพิเศษได้เช่น ชั่งนับจำนวน,ชั่งสัตว์,คิดราคา เป็นต้น
  • สามารถที่จะเข้าโหมดประหยัดพลังงานได้เช่น การปรับความสว่างจออัตโนมัติ, การปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • สามารถที่ปริ้นท์รายงานการชั่งได้ ปริ้นท์น้ำหนักภาชนะ,ปริ้นท์น้ำหนักรวม,ปริ้นท์น้ำหนักสุทธิ…
  • และคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายที่มีอยู่ในจอแสดงน้ำหนักแต่ละรุ่น

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์