ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก ชุดโหลดเซลล์

ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก(Set of equipment for weighing)
ชุดโหลดเซลล์สำหรับชั่งเช็คน้ำหนัก ติดตั้งอุปกรณ์อ่านน้ำหนัก
ชั่งอ่านค่าน้ำหนัก ติดตั้งโหลดเซลล์ชั่งควบคุมวาวล์ ควบคุมมอเตอร์
ชุดอุปกรณ์สำหรับติดโครงสร้างถัง ชั่งฮอปเปอร์ ชั่งไซโล ชั่งสายพานฯลฯ
ประกอบด้วย :โหลดเซลล์+กล่องรวมสัญญาณ+จอแสดงน้ำหนัก
การเลือกโหลดเซลล์ ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
ลักษณะโครงสร้างของถังหรืออุปกรณ์จะชั่งแนวใหน ต้องเลือกชนิดให้ตรงกับการใช้งาน
พิกัดชั่งสูงสุด และค่าอ่านละเอียด
พื้นที่ในการรับโหลดเซลล์ จะต้องสัมพันธ์กับโมเดลของโหลดเซลล์
โครงสร้างของโหลดเซลล์ กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
อะไหล่สำรอง

แสดง %d รายการ