เครื่องชั่งน้ำหนักปริ้นท์ข้อมูล

เครื่องชั่งน้ำหนักปริ้นท์ข้อมูล
เครื่องชั่งน้ำหนักปริ้นท์ข้อมูลการชั่ง ชั่งปริ้นท์กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องชั่งน้ำหนักปริ้นท์รายงาน เครื่องชั่งน้ำหนักปริ้นท์สติ๊กเกอร์ ติดบนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ชั่งแล้วปริ้นท์สรุปการชั่ง ชั่งปริ้นท์น้ำหนักรวม เพื่อยืนยันน้ำหนักหรือเก็บบันทึกไว้ ชั่งยางพารา ชั่งน้ำยาง เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ ชั่งหมูในฟาร์ม ชั่งไก่ ตาชั่งลูกหมู
การชั่งที่ต้องการปริ้นท์รายการชั่งเช่น วันที่,เวลา,ลำดับการชั่ง,น้ำหนัก (น้ำหนักรวม,น้ำหนักภาชนะ,น้ำหนักสุทธิ) ใส่รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,เลขล็อตสินค้า,ราคา,รหัสบาร์โค้ด
สามารถปริ้นท์ไทย-อังกฤษได้ สามารถโปรแกรมการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน…
สามารถเลือกต่อกับเครื่องพิมพ์ภายนอกได้ เพื่อพิมพ์กระดาษรายงาน หรือพิมพ์สติ๊กเกอร์
โครงสร้างเครื่องชั่งมีทั้งแบบอลูมิเนียม และแบบสแตนเลส การทำงานสามารถใช้กับไฟ220โวลต์(หรือไฟบ้าน)ได้ และมีรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่สำรอง มาตรฐานความเที่ยงตรงสามารถตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์