เครื่องชั่งบรรจุ ชั่งควบคุม

เครื่องชั่งบรรจุ เครื่องชั่งไหลผ่าน ชั่งควบคุมอัตโนมัติ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ มีเอ้าท์พุตหรือส่งสัญญาณเพื่อควบคุมอุปกรณ์พวกมอเตอร์ นิวเมติก แมกเนติก รีเลย์ ส่งเข้าPLC ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือมอนิเตอร์ สำหรับการวัดปริมาณการผลิต สำหรับสินค้าการเกษตร บรรจุข้าว ชั่งบรรจุข้าวโพด ชั่งบรรจุอาหารสัตว์ ชั่งหิน ชั่งทราย ชั่งน้ำ ชั่งผสมปูนซีเมนต์ ผสมแป้ง ชั่งแบบไหลผ่านเพื่อเช็คและปิดอุปกรณ์ควบคุม ระบบชั่งควบคุมในอุตสาหกรรมต่างๆ
ลักษณะงานที่ใช้ เช่นระบบชั่งข้าว,ระบบการชั่งน้ำตาล,ชั่งมันอัดเม็ด,ชั่งเมล็ดพลาสติก, ชั่งแพล้นปูนซีเมนต์ผสม หิน ทราย(คอนกรีต),ชั่งส่วนผสมในถังฮอปเปอร์ ชั่งเพื่อบันทึกข้อมูลในถังผสม ถังบรรจุสารเคมี เป็นต้น

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์