โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนัก Kilothai Soft® V10

สำหรับงานภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบ และภาคธุรกิจSME
ใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งรุ่น Nova-E ได้ทุกขนาดทุกพิกัด ผ่านพอร์ตสัญญาณ RS-232
เหมาะกับงานชั่งแล้วบันทึกน้ำหนัก เพื่อดูรายงานย้อนหลัง
เหมาะกับการชั่งเช็คน้ำหนัก เพื่อบรรจุหรือแพ็คสินค้าตามที่กำหนด และส่งข้อมูลไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
ใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งมีปริ้นท์ เพื่อปริ้นท์ข้อมูลและบันทึกในคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน ใช้งานกับเครื่องชั่งรุ่น KT-10P

รายละเอียดเพิ่มเติม

kilothai เครื่องชั่งน้ำหนัก
kilothai เครื่องชั่งน้ำหนัก