เครื่องชั่งตั้งพื้น THUNDER

คุณสมบัติโดยละเอียด

  • ค่าความละเอียดภายใน : 1/500000
  • ค่าความละเอียดการแสดงผล : 1/15000
  • ขั้นการอ่านละเอียด : 1,2,5,10
  • สามารถปรับจุดทศนิยมได้ 0-4 ตำแหน่ง
  • ต่อพ่วงได้กับโหลดเซลล์ 5โวลล์ เพิ่มโหลดได้ขนาด 4×350 โอห์ม
  • จอแสดงผลขนาด 1นิ้ว 6หลัก
  • ต่อใช้ไฟบ้านได้(220โวลต์50-60 เฮิร์ต)
  • front panel digital calibration zero and span
  • เรารับประกัน 1ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องชั่งตั้งพื้น THUNDER
สามารถต่อใช้งานเข้ากับแท่นชั่งน้ำหนักได้ ,หักภาชนะได้, เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยการส่งข้อมูลแบบ RS-232จอแสดงผลสีแดง ขนาด 1นิ้ว จอหัว ปรับขึ้น-ลงได้ 360 องศา

คุณสมบัติโดยละเอียด

1. ค่าความละเอียดภายใน : 1/500000

2. ค่าความละเอียดการแสดงผล : 1/15000

3.ขั้นการอ่านละเอียด : 1,2,5,10

4.สามารถปรับจุดทศนิยมได้ 0-4 ตำแหน่ง

5.ต่อพ่วงได้กับโหลดเซลล์ 5โวลล์ เพิ่มโหลดได้ขนาด 4×350 โอห์ม

6.จอแสดงผลขนาด 1นิ้ว 6หลัก

7.ต่อใช้ไฟบ้านได้(220โวลต์50-60 เฮิร์ต)

8.front panel digital calibration zero and span

เรารับประกันการใช้งาน 1ปีเต็ม

น้ำหนัก