หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

รามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมเครื่องชั่งทั้งระบบ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติของงานชั่ง ทั้งในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล และทั่วประเทศ

เครื่องชั่งพาณิชย์

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งเอนกประสงค์ ชั่งคิดราคา หรือชั่งนับชิ้นงานได้ สำหรับชั่งซื้อขายทั่ง ชั่งผักผลไม้ อาหารสด...

เครื่องชั่งเชิงอุตสาหกรรม

แท่นชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ ตาชั่งดิจิตอล พื้นที่วางชั่งกว้างสะดวกกับการชั่งของที่มีขนาดใหญ่ ชั่งของมีจำนวนมาก..

เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ

Focused on cross platform design to ensure a seamless customer experience

โมบายแพล้น

ระบบชั่งอ่านน้ำหนัก หินทรายปูน พร้อมตู้โหลด - แสดงผล 2 จุด ตัวเลขขนาดใหญ่ 4”

โซลูชั่นระบบชั่งน้ำหนัก (OMS)

Focused on cross platform design to ensure a seamless customer experience

ซอฟท์แวร์เครื่องชั่งน้ำหนัก

Focused on cross platform design to ensure a seamless customer experience

We are proud of our work.

Web Development, Advertising Design and Brand Identity development.