การดูแลรักษาเครื่องชั่ง

วิธีดูแลรักษาเครื่องชั่ง

การดูแลรักษาเครื่องชั่ง ควรเกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้งานเครื่องชั่งโดยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน ถ้าเครื่องชั่งมีการใช้งานอยู่เสมอควรตวจสอบความเที่ยงตรงก่อนใช้งานเสมอ หากเครื่องชั่งไม่ค่อยถูกใช้งานควรตรวจสอบสภาพภายนอกก่อนนำมาใช้งาน และจึงทำการตรวจสอบความเที่ยง สิ่งที่ควรมีติดกับเครื่องชั่งคือตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องชั่ง KILO-30(เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ)

 • ก่อนชั่งควรทดสอบน้ำหนักก่อน เพียงวันละ1ครั้ง
 • หลังใช้งานควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
 • ไม่ควรนำของหนักๆมาวางทิ้งไว้บนเครื่องชั่ง
 • เก็บเครื่องไว้ในที่แห้ง โปร่ง ไม่อับชื้น
 • ควรหมั่นตรวจเช็คใต้เครื่อง และปิดรูเพื่อป้องกันแมลงเข้าไปทำความเสียหายกับบอร์ดวงจร
 • การชาร์จแบตควรทำการชาร์จตอนที่แบตใกล้หมด ไม่ควรชาร์จทุกวัน

ขั้นตอนการดูแลเครื่องชั่งตั้งพื้น

 • การเคลื่อนย้ายแท่นควรยกตัวแท่นและจับคอเสาตั้งจอ ไม่ควรดึงสายสัญญาณด้านหลังแล้วลาก
 • หมั่นพลิกดูใต้แท่นชั่งเพื่อป้องกันหนูและแมลงมาทำลายซิลิโคนหุ้มโหลดเซลล์หรือกัดสายไฟ
 • ควรทำความสะอาดแท่นหลังใช้งานเสมอ
 • ไม่ควรนำของหนักๆมาวางทิ้งไว้บนเครื่องชั่ง
 • ควรหมั่นเช็คคอนเน็คเตอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างจอไปยังแท่นชั่ง ขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ
  ก่อนชั่งควรทำการตรวจสอบน้ำหนักก่อนเสมอ
 • เก็บเครื่องไว้ในที่แห้ง โปร่ง ไม่อับชื้น
 • การชาร์จแบตควรทำการชาร์จตอนที่แบตใกล้หมด ไม่ควรชาร์จทุกวัน
 • ระบบไฟที่ชาร์จไม่ควรใช้ร่วมกับจุดที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่