บทความ

โหลดเซลล์ (LOADCELL)

โหลดเซลล์ (LOADCELL) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลงค่าที่กระทำของแรง เช่นการกด,การดึง ไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งถ้าจะแบ่งโหลดเซลล์ตามการใช้งานเราจะสามารถแบ่งได้ดังนี้โหลดเซลล์แบบสแตนเกจ (นิยมใช้กันมากในระบบเครื่องชั่ง)โหลดเซลล์แบบไฮดรอลิก (สามารถทนทานต่อความต่างศักย์ฉับพลัน,ฟ้าผ่า)
โหลดเซลล์แบบนิวเมติกโหลดเซลล์แบบเพียโซรีซิสทิฟ (เหมาะกับการวัดแรงเชิงพลวัตน์)โหลดเซลล์แบบแมกเนโต สตริคทีฟ

การดูแลรักษาเครื่องชั่ง

วิธีดูแลรักษาเครื่องชั่ง
การดูแลรักษาเครื่องชั่ง ควรเกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้งานเครื่องชั่ง
โดยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน ถ้าเครื่องชั่งมีการใช้งานอยู่เสมอ
ควรตวจสอบความเที่ยงตรงก่อนใช้งานเสมอ หากเครื่องชั่งไม่ค่อยถูกใช้งานควรตรวจสอบสภาพภายนอก
ก่อนนำมาใช้งาน และจึงทำการตรวจสอบควา